Forum
Forum

koszty kwalifikowalne

Autor Wiadomość

zbych_b
Data wpisu: 2017/05/25
Gdzie znajdę katalog kosztów kwalifikowalnych?

Lucyna
Data wpisu: 2017/05/25
& 17 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych [b]warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ? Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


LGD Wokół Łysej Góry - LSR 2016 - 2022