Forum
Forum
Forum Index > Rozwój działalności > > Czytaj Temat

sposób przyznawania pomocy

Autor Wiadomość

mularm
Data wpisu: 2017/03/17
W jaki sposób jest przyznawana - wypłacana pomoc na rozwój działalności?

Lucyna
Data wpisu: 2017/03/17
Pomoc na operację w zakresie rozwoju działalności gospodarczej jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, lecz nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej


LGD Wokół Łysej Góry - LSR 2016 - 2022